Onze zoektocht naar impact en ons traject naar Tijdloos Design met Levenslange Garantie

Onze zoektocht naar impact en ons traject naar Tijdloos Design met Levenslange Garantie

Vele jaren hebben we ons uiterste best gedaan om naar duurzaamheid te streven. Daarbij vormden de verkoop van huismerken, het gebruik van trendy tijdelijke kleuren, het gebruik van veel plastic en grote hoeveelheden de grootste belemmeringen. We werkten aan onze impactverslagen en deden aan circulaire bedrijfsmodellen, maar vonden daarmee nooit de heilige graal.

We hebben ons allerlei vragen gesteld: 'Wat zou het kosten aan energie en transport om afgedankte producten te recyclen?', 'Zijn de producten die wij verkopen in het algemeen echt nodig?', 'Zouden onze klanten een kaasschaaf terugbrengen?'. Na een lange zoektocht, vonden we het antwoord. Waarom bieden we niet gewoon producten aan die nooit hoeven te worden vervangen vanwege een onovertroffen kwaliteit en een ontwerp dat de tand des tijds zou doorstaan? Dus maakten we een plan en na 6 jaar lijkt dit traject zijn vruchten af te werpen!

Welke belangrijke stappen hebben we tot nu toe gezet?
Door te stoppen met het produceren van goedkope producten, het maken van huismerkproducten en tijdgebonden producten met mooie kleuren en een tijdelijk design, zijn we langzaam toegewerkt naar een tijdloos design en een levenslange garantie. Klanten krijgen 10 jaar garantie op onze producten en wij werken aan een levenslange garantie, die momenteel 49% van ons productassortiment vertegenwoordigt. Door afscheid te nemen van de vervaardiging van trendy producten die worden gedreven door hypes of populaire kleuren, kunnen onze klanten profiteren van een tijdloos ontwerp, zodat de waarde van een product blijft bestaan, ook voor de volgende generatie.

Kortom: Tijdloos Design en Levenslange Garantie, omdat wij geloven dat Kwaliteit gelijkstaat aan Duurzaamheid!

Waarom hebben wij besloten een B Corp te worden?

  • Wij wilden onze algemene milieupraktijken verbeteren.
  • Met het oog op de werknemerservaring, wilden we de betrokkenheid van BOSKA bij ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid benadrukken. En dat draagt ook geweldig bij aan onze employer branding. Door een B Corp te worden, trekken we mogelijk meer medewerkers aan met een ethische en duurzame instelling. In het algemeen willen wij ervoor zorgen dat iedereen in het bedrijf zich gewaardeerd voelt en het gevoel heeft erbij te horen. Door onze mensen te waarderen, is de kans groter dat zij de beste versie van zichzelf naar de werkvloer brengen en hun beste werk verrichten. Een win-winsituatie.
  • Wij willen blijven bouwen aan het vertrouwen en zinvolle relaties met consumenten en gemeenschappen. Consumenten worden steeds bewuster en door een B Corp te worden, laten we zien dat we ons best doen om de wereld op een positieve manier te veranderen. De B Corp-certificering geeft ons een duidelijk, betrouwbaar logo, waarmee we eindconsument kunnen bereiken.
  • Dit is een permanente toezegging, aangezien de beoordeling om de drie jaar moet worden bijgewerkt. Door een B Corp te worden, zijn wij onderdeel van een steeds groter wordende beweging van organisaties die dezelfde doelen nastreven en met wie we kennis kunnen delen.
  • Bovendien voelt het geweldig om een B Corp te worden en goede dingen te doen!

Onze doelstellingen gaan verder dan alleen het maken van winst. Een B Corp worden, is geloven dat ons bedrijf een positieve kracht moet zijn; wij willen grote veranderingen teweegbrengen, het bewustzijn vergroten en mogelijk mensen aanzetten tot gedragsverandering. In onze sector zouden we graag willen afstappen van 'slechte Food Tools', zodat we het aantal eenmalig te gebruiken gadgets, ouderwetse en/of onnodige keukenhulpjes en artikelen die niet kunnen worden gerecycled en vaak worden weggegooid, drastisch kunnen verminderen. Laten we elkaar uitdagen om die verandering door te voeren voor een betere wereld en het grotere goed! Wat is jouw bijdrage? Hoe kunnen we bijdragen of samenwerken?

Het is overigens niet nodig om een B Corp te worden om dingen beter te doen. We zijn heel klein en met heel weinig kennis begonnen, en we leren nog dagelijks bij. Een B Corp zijn, is een voortdurend traject en geen bestemming. Het helpt ons in ieder geval een grotere positieve kracht te bewerkstelligen, omdat we denken dat we zo andere bedrijven kunnen inspireren om hetzelfde pad te volgen en zo steeds meer mensen achter ons te laten scharen!

CO2-neutraal, klimaatneutraal en/of nul-uitstoot in 2024…
Met onze toeleveringsketen kunnen we nog geen nul-uitstoot bereiken. Daarom hebben we in 2019 besloten om in samenwerking met Justdiggit de CO2-uitstoot te compenseren door de CO2 uit de lucht te 'eten'. Justdiggit is een grassrootsorganisatie die de opwarming van de aarde bestrijdt door in Afrika verschillende vergroeningstechnieken voor landschapsherstel toe te passen. Kleine boeren in Tanzania en Kenia graven 'bunds' (halvemaanvormige kuilen die ook wel 'earth smiles' genoemd worden) in aangetast land. Deze vangen water op als het regent en maken de grond vruchtbaar. Als gevolg daarvan, beginnen planten te groeien, waardoor de vegetatie terugkeert.

De vermindering van CO2 is een van de manieren om klimaatverandering tegen te gaan en is daarbij ook een zeer veelbesproken zaak. Maar over één ding zijn we het allemaal eens: meer bomen en een gezondere, actievere biodiversiteit zijn goed voor de planeet, voor de dieren en voor de mens. Biodiversiteit is even cruciaal als het afkoelen van de planeet. Voor de natuur, maar ook voor ons hart en onze ziel.

Over een periode van 5 jaar investeert BOSKA € 292.786 in Justdiggit. Dit bedrag is gelijk aan de geraamde investeringen die nodig zijn om onze CO2-uitstoot te compenseren. Dit is voor ons bedrijf een grote investering die ons op weg zou moeten helpen om in 2024 nul-uitstoot te behalen. Door bomen te planten, verwijderen we broeikasgassen uit de atmosfeer en zouden onze activiteit niet langer de opwarming van de aarde mogen veroorzaken. Zo zijn we niet alleen koolstofneutraal, maar zorgen we ook voor nul-uitstoot.

Maar dat is niet alles. Wij werken aan de vermindering van onze CO2-uitstoot door een duurzaam beheer van de toeleveringsketen te ontwikkelen, wat ons belangrijkste verbeterpunt is. Voorbeelden van maatregelen die hieraan bijdragen, zijn het verwijderen van plastic in producten, het verminderen van het gewicht en het gebruik van minder en lichte verpakkingen. Transport vormt nog steeds een van onze grootste uitdagingen, maar ons traject begeeft zich hopelijk op de goede weg, door onze nieuwsgierige en leergierige mentaliteit, en onze bereidheid om de ene voet vóór de andere te zetten.

Doe met ons mee om de wereld opnieuw te vergroenen en het bewustzijn te vergroten over hoe nuttig en leuk het voor alle levende wezens is om deze prachtige planeet te conserveren!