Zakelijke integriteit

Lees hier meer over de zakelijke integriteit van BOSKA Food Tools: ethische gedragscode, klokkenluidersbeleid en anticorruptieprogramma.

Ethische gedragscode

- BOSKA streeft ernaar transparant, onafhankelijk, eerlijk en open te zijn:
  • Alle fysieke of virtuele geschenken aan personeel van klanten of leveranciers worden centraal door de HR-afdeling verzameld en via een loterij onder het personeel verdeeld.
  • BOSKA staat klanten niet toe hun facturen via een bankrekening van derden te betalen. Betaling moet altijd rechtstreeks via de ondernemingen van de groep gebeuren.
  • BOSKA betaalt geen extra vergoedingen aan leveranciers anders dan de directe vergoeding voor goederen en diensten.
  • BOSKA biedt goodiebags aan klanten, leveranciers en belanghebbenden in het algemeen om de passie voor hoogwaardige tools voor de voedselbereiding te delen.

- BOSKA doneert niet aan politieke partijen, politici, belangengroepen en lobbygroepen.

- BOSKA doneert wel aan liefdadigheidsorganisaties. Bekijk onze impactrapportage op nl.boska.com/pages/impact.

- De ethische gedragscode wordt met het personeel gedeeld via Personnel Guide en Sharepoint en extern via https://nl.boska.com/pages/zakelijke-integriteit.

Klokkenluidersbeleid

- Ongewenste omgangsvormen BOSKA-medewerkers

Partijen gerelateerd aan BOSKA en BOSKA-medewerkers kunnen eventuele zorgen met betrekking tot ongewenste omgangsvormen van BOSKA-medewerkers delen via de volgende personen:

- Zorgen van andere aard met betrekking tot BOSKA kunnen worden gemeld aan de volgende personen:

Anticorruptieprogramma

Om corruptie te bestrijden heeft BOSKA de volgende maatregelen genomen:

- Gedrag van corrumperende aard kan gemeld worden aan de CFO van BOSKA Mike Steenvoorden, mike.steenvoorden@boska.com, telefoon 0031-(0)172-611502.

- Jaarlijkse enquête onder BOSKA-personeel om te meten of alle personeelsleden op de hoogte zijn van corruptiebestrijding en begrijpen wat aanvaardbaar is en wat niet:

  • HR stuurt een jaarlijkse enquête naar alle personeelsleden en verzamelt de resultaten, die door de CFO worden gepresenteerd aan het DT, MT en personeel.

- Zoals ook vermeld in onze BOSKA Ethische Gedragscode:

  • Alle fysieke of virtuele geschenken aan personeel van klanten of leveranciers worden centraal door de HR-afdeling verzameld en via een loterij onder het personeel verdeeld.
  • BOSKA staat klanten niet toe hun facturen via een bankrekening van derden te betalen. Betaling moet altijd gebeuren door de onderneming zelf of rechtstreeks via ondernemingen van de groep (moedermaatschappij).
  • BOSKA betaalt geen extra vergoedingen aan leveranciers anders dan de directe vergoeding voor goederen en diensten.
  • BOSKA biedt goodiebags aan klanten, leveranciers en belanghebbenden in het algemeen om de passie voor hoogwaardige tools voor de voedselbereiding te delen.

- Uitvoeren van een interne evaluatie van het anticorruptieprogramma en presenteren van de resultaten aan het management. De resultaten van de interne evaluatie van het anticorruptieprogramma worden door de CFO gepresenteerd aan het DT en MT tijdens de officiële bijeenkomsten van MT en DT.

- Resultaten en opvolgacties worden gedeeld met het personeel (via bijeenkomsten en het interne systeem) en relevante stakeholders.